YETİŞKİNLERDE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI PSİKOTERAPİ (BDT) YAKLAŞIMI

Gözlemlenebilir olan insan davranışlarına odaklanır.

BDT’ye göre insan duygu ve düşüncelerini değiştirmenin en iyi yolu onların davranışlarını değiştirmektir.

Psikolojik problemlerle baş etmenin en kısa yolu davranışları değiştirmeye yönelik olmalıdır.