Okul Öncesinden Lise Sona Kadar Öğrenme ve Öğretme İçin En Önemli 20 Psikoloji Prensibi

Öğretme ve öğrenme insan gelişimindeki biliş, motivasyon, sosyal etkileşim ve iletişim gibi sosyal ve davranışsal faktörlerle ilgilidir. Ve Psikoloji biliminin öğretme ve öğrenme süreçlerinin geliştirilmesi adına sağlayabileceği katkı yadsınamaz.

Amerikan Psikoloji Derneği (American Psychological Association-APA) tarafından Psikoloji ilkelerini okul öncesinden lise sona kadar kullanılabilecek en önemli psikoloji ilkelerini 20 Temel İlke ve sınıf içi uygulama önerileri aşağıda yer almaktadır.

20 TEMEL PSİKOLOJİ İLKESİ NELERDIR ?

1. Öğrencilerin zeka ve yetenek ile ilgili inanç veya algıları bilişsel işleyişlerini ve öğrenmelerini etkiler.

2. Öğrencilerin ön bilgileri öğrenmelerini etkiler.

3. Öğrencilerin bilişsel gelişimleri ve öğrenmeleri genel gelişim evreleri ile sınırlı değildir.

4. Öğrenme bağlama dayanır, bu nedenle yeni bağlamlara kendiliğinden genellemez ve yönlendirilmesi gerekir.

5. Uzun dönemli bilgi ve beceri edinimi çoğunlukla alıştırma yapmaya (pratik) bağlıdır.

6. Öğrencilere net, açıklayıcı ve zamanında verilen geri bildirim öğrenme için önemlidir.

7. Öğrencilerin öz-düzenleme becerileri öğrenmeyi destekler ve öz-düzenleme becerileri öğretilebilir.

8. Öğrencilerin yaratıcılığı geliştirilebilir.

9. Öğrenciler başarmak için dışsal yerine içsel motivasyona sahip olduklarında öğrenmekten zevk alırlar ve daha iyi performans gösterirler.

10. Öğrenciler performans hedefleri yerine öğrenme hedeflerini benimsediklerinde, zorlayıcı çalışmalar karşısında azimli olurlar ve bilgiyi daha derinlemesine işlerler.

11. Öğretmenlerin öğrencileriyle ilgili beklentileri, öğrencilerin öğrenme fırsatlarını, motivasyonlarını ve öğrenme çıktılarını etkiler.

12. Öğrencilerin motivasyonu; uzun dönemli (uzak), genel ve aşırı zorlayıcı hedefler yerine kısa dönemli (yakınsal), belirgin ve ortalama zorlayıcılığa sahip hedefler belirlendiğinde daha çok artar.

13. Öğrenme çeşitli sosyal bağlamlarda gerçekleşir.

14. Kişilerarası ilişkiler ve iletişim, hem öğretme-öğrenme süreci hem de öğrencilerin sosyal-duygusal gelişimi için önemlidir.

15. Duygusal iyi olma hali eğitim performansını, öğrenmeyi ve gelişimi etkiler.

16. Sınıftaki uygun davranışlara ve sosyal etkileşime ilişkin beklentiler öğrenilebilir ve geçerliği kanıtlanmış davranış ilkeleri ve etkili öğretimle öğretilebilir.

17. Etkili sınıf yönetimi ;

(a) yüksek beklentiler belirlemeye ve bunları ifade etmeye
(b) sürekli olumlu ilişkiler geliştirmeye ve
(c) öğrenciler tarafından desteklenmeye dayanır.

18. Biçimlendirmeye ve düzey belirlemeye yönelik değerlendirmelerin her ikisi de önemli ve kullanışlıdır fakat farklı yaklaşımlar ve yorumlamalar gerektirirler.

19. Öğrencilerin bilgi, beceri ve yetenekleri; psikoloji bilimini temel alan, nitelik ve doğruluk bakımından iyi tanımlanmış standartları olan değerlendirme süreçleriyle en iyi şekilde ölçülür.

20. Değerlendirme verilerinin anlamlı olması net, uygun ve doğru yorumlamaya bağlıdır.

20 Temel ilke daha sonra psikoloji çalışmalarının beş alanına yerleştirilmiştir.

1-8 ilke –> biliş ve öğrenme ile ilişkilidir ve ‘Öğrenciler nasıl düşünür ve öğrenir?’ sorusuna yöneliktir.

9–12 ilke –> ‘Öğrencileri neler motive eder?’ sorusunu tartışmaktadır.

13–15 ilke –> sosyal bağlam ve duygusal boyutlarla ilgilidir ve ‘Sosyal bağlam, kişilerarası ilişkiler ve duygusal iyi olma hali neden öğrencilerin öğrenmesinde önemlidir?’ sorusuna odaklanır.

16–17 ilke –> bağlamın öğrenmeyi nasıl etkilediği ile ilgilidir ve ‘Sınıf en iyi şekilde nasıl yönetilir?’ sorusuna yöneliktir.

18–20 ilke –> ‘Öğrenci gelişimi nasıl ölçülür?’ sorusunu incelemektedir.

KAYNAK: http://www.apa.org/ed/schools/teaching-learning/top-twenty-principles.aspx

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir