Çocuklarda Problem Çözme Becerileri Neden Önemlidir?

🌱 Çocukların başarılı bir yetişkinlik dönemi geçirebilmeleri için karşılaştıkları problemleri başarılı bir şekilde çözmeleri gerekir.

🌱 Çocuklar yetişkinlik döneminde beklenmedik bir şekilde karşılaşılan sorunlarla mücadele etme becerilerine sahip olmalıdır: ailenin bakımı, çalışma arkadaşları/yöneticilerle yaşanan sorunlar, istenmeyen bir hamilelikle başa çıkabilme, kredilerin düzenli ödenmesini sağlama, yaşamı tehdit eden hastalıklarla mücadele etme ve ister istemez karşılaştığımız pek çok diğer sorunla karşı karşıya kalmak olabilir.

🌱 İster büyük sorunlarla isterse günlük mücadelelerle uğraşalım, etkili problem çözme becerileri mutlu bir çocukluk ve yetişkinlik dönemi için gerekli olan temel gereksinimlerinden biridir.

🌱 Etkili problem çözme becerilerine sahip kişiler daha mutlu ve huzurlu olurken problem çözme becerisi zayıf olan kişilerim seçeneklerinin azaldığı, kontrolü ellerinde tutamadıkları, endişe ve depresif oldukları gözlemlenmektedir.

🌱 Uygun problem çözme becerilerinin öğretilmesi pek çok ruhsal bozukluğu, uyumsuz davranışları engeller ve yaşam kalitesinin artmasını sağlar.

🌱 Problem çözme becerilerine sahip olmayan yetişkinler de kendini, duygusunu düzenleme becerilerine sahip olmadıkları için stresli durumlarda öfkesini ya kendisine ya da yakınında bulunan kişilere sağlıksız şekilde yönlendirmekte ve vücudunun duruma karşı psikosomatik tepkiler vermesini gözlemlemektedir.

🌱 Öyküler, masallar, oyunlar kabullenme, sonuçları değerlendirme, çözüm için iş birlikli çalışma ve problemi çözüme dönüştürecek diğer yararlı tutum ve davranışları öğretmektedir.

Geliştirilmesi gereken beceriler:

 Kendine özgü düşünme
 Kendine güven
 Yaratıcı düşünebilme
 Olumlu düşünme
 İyimser olma
 Dışa bakabilme
 Umut etme
 Hareket merkezli olabilme
 Mizah duygusunu sürdürme
 Bir durumun artılarını ve eksilerini değerlendirme
 Dürtüler yerine düşünceleri kullanabilmeyi öğrenme

Problem Çözme Becerilerini Öğretmek Ne İşe Yarar ?

 Önemli olanın olay değil bizim olayı ele alış tarzımı olduğunu bilmesini sağlar.
 Düşüncelerin duyguları belirlediğini kabullenmesini sağlar.
 Üzülmek duygusunu yönetebilme becerisi kazanması sağlar.
 Hedeflere ulaşabilmek için kişisel sorumluluk almasını sağlar.
 Andan keyif alabilme, mutluluk duymasını sağlar.
 İhmal edilmiş olanı değiştirmesini sağlar.

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir