EGITIMLER

 • ATTENTIONER Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite (DEHB) Uygulayıcı Eğitimi Istanbul – 2018
 • Riso Terapi Eğitimi – Palencia Üniversite Popular İspanya  – 2018
 • Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Egitimi – Paris Fransa – 2016
 • İnsan Kaynakları Sertifika Programı- İstanbul Üniversitesi -2014
 • Zaman Yönetimi ve Verimlilik – 2013
 • Zor İnsanlar ve Zor Durumlarla Başa Çıkma Eğitimi– 2012
 • Sunuş Teknikleri – 2012
 • Yetkinlik Bazlı Beyaz-Mavi Yaka İşe Alım Mülakat Teknikleri Eğitimi – 2012
 • Sosyal Medya Kullanımı Eğitimi – 2011
 • İş yerinde Psikolojik Taciz – MOBBING Eğitimi- 2011
 • 16 PF Kişilik Envanteri Yorumlama Eğitimi -2011
 • CBT Bilişsel Davranışçı Terapi Kuram ve Uygulama Temel ve İleri Eğitimi -2010- 2011
 • DHE Progress İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimi
 • Trafikent Sürücü Psikoteknik Değerlendirme Sistemi Uygulama Eğitimi
 • Transaksiyonel Analiz -Tematik Algı Testi Yorumlama Eğitimi–  2009
 • MMPI -Minesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri – 2009
 • WISC-R – 6-16 Yas Zeka Testi Eğitimi – 2009
 • Çocuk Gelişim Değerlendirme Testleri Eğitimi -2009
 • Rorschach – 2009
 • Gessel Gelisim Figürleri Testi
 • Bender-Gestalt Testi
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri
 • Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
 • Bender Gestalt Testi
 • Peabody Resim Kelime Testi
 • Good Enough-Harris Bir İnsan Çiz Testi
 • Metropolitan Okul Uygunluğu Testi
 • Okula Hazırlık Testi
 • D2 Dikat Testi 9-60 yaş
 • Porteus Labirentleri Testi 7-14 yaş
 • Tohum Eğitim Vakfı Otizmli Çocuklara Bağımsızlık, Seçim Yapma Sosyal Etkileşim ve Konuşma Becerileri Kazandırma -2009