DİSKALKULİ – MATEMATİK ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ


DİSKALKULİ NEDİR?

🎯 Matematik Öğrenme Güçlüğü (Diskalkuli); sayıları anlamada, sayıları çarpmada ve matematik olgularını öğrenmede yaşanan zorluklar gibi aritmetiği anlama ve öğrenme güçlüğüdür.

🎯 Diskalkuli problemi genellikle 2. veya 3. sınıfta farkedilen bir bozukluktur

Diskalkuli’nin Belirtileri Nelerdir ?

❌Sayı kavramını anlamada zorlanma
❌İşlem sembollerini ( +, -, / gibi) algılamada zorlanma
❌Aritmetik işlemleri yapmada zorlanma
❌Dört işlem yapmada zorlanma
❌Çarpım tablosunu öğrenmede sorun yaşama
❌Tarih, saat ve zaman kavramlarını öğrenmede zorlanma
❌Çok basamaklı sayıları algılama ve okumada zorlanma
❌Özellikle dikkatsizlik yüzünden yapılan hataların çok olması
❌Sayıları ve şekilleri gruplandırmada zorlanma
❌Geometrik şekiller arasındaki ilişkileri kavramada güçlük çekme
❌Problemleri anlamada ve çözüm yollarını bulmada zorlanma
❌Rakam karıştırma (6-9, 4-7 gibi)
❌Kesirli ifadeleri anlamada zorlanma
❌İşlemlerde sürekli on parmak kullanma
❌Negatif ve pozitif sayıları kıyaslama ve bunlarla işlem yapmada zorlanma

🎯Pass teorisine dayalı Türkçe MATH Remedial Programı yurt dışında etkinliği kanıtlanmış ve dünya çapında bilişsel tabanlı Matematik Güçlüğüne müdahale programıdır. Çocuğunuza 👉🏼Planlama 👉🏼Dikkat👉🏼Eş zamanlama 👉🏼Ardıl İşlem yapabilme becerilerini de kazandırır.

🎯 Türkçe Math Programı sayesinde Diskalkulik çocuklar iyileşebilir ve eğitim hayatlarında akademik başarıda düşüş, kendine güvensizlik, düşük motivasyon, hayal kırıklığı ve üzüntü, yetersiz sosyal ilişkiler, davranış bozuklukları olmadan devam edebilir.

✍🏼Detaylı Bilgi ve Randevu için:
☎️ ‪0546 463 54 94‬

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir