ÇOCUK GELİŞİM DEĞERLENDİRME TESTLERİ

Bataryada yer alan testler/ölçekler:

AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)

 • 0 – 6 yaş arası çocuklar için uygulanır.
 • Gelişim testidir.
 • AGTE, genel gelişim, dil-bilişsel gelişim, ince motor gelişimi, kaba motor gelişimi, sosyal ve öz bakım becerilerini ölçer.
 • BENDER-GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGI TESTİ

 • 5 yıl 6 ay ile 10 yıl 11 ay arasındaki çocuklara uygulanır.
 • Gelişimsel bir testtir.
 • BENDER-GESTALT, görsel motor işlevlerini ölçmek için kullanılır.

  PEA-BODY RESİM KELİME TESTİ

 • 3 – 17 yaş arası çocuklara uygulanır.
 • Görsel algı ve kavram gelişimini ölçer.
 • Bireylerin alıcı dil gelişimini (kelime bilgisini) ölçmek amacıyla uygulanan gelişim testidir.
 • Alıcı dil, dışarıdan gelen seslerin, tepkilerin anlaşılmasını ifade eder.
 • İfade edici dil ise çocuğun kendini ifade etmek için verdiği tepkilerden oluşan bir ögedir.

  D2 DİKKAT TESTİ

 • D2 Dikkat Testi zamana bağlı olarak, seçici dikkati ölçen bir testtir.
 • Test 9-60 yaş aralığında bireylere uygulanır.
 • Görevin yapılma hızı, kurallara uyum ve performans kalitesi ölçülür.
 • Bireyin, öğrencinin psiko-motor hızını ,
 • Algıladığını harekete dönüştürme, kavrama hızını,
 • Bilgiyi organize edip sunma hızını,
 • İşlem hızını ve Motivasyonu ölçer.
 • DENVER

 • 0-6 yaş arası bütün çocuklarda uygulanan bir gelişim testidir.
 • DENVER, kişisel-sosyal alan, ince motor, kaba motor, dil alanlarında çocuğun işlevlerindeki becerisi yaşıtları ile karşılaştırılır.
 • METROPOLITAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ
 • 5 yaş 6 ay – 6 yaş arası çocuklara uygulanır.
 • METRPOLITAN, çocukların okula hazırlık düzeyini ölçer.
 • GESSEL GELİŞİM FİGÜRLERİ TESTİ
 • 2- 6 yaş arası çocuklarda uygulanır.
 • Gelişim testidir.
 • GESSEL, görsel motor ve algı gelişimi değerlendirilir.
 • GOODENOUGH HARRIS BİR İNSAN ÇİZ TESTİ

 • Zeka testidir.
 • GOODENOUGH, çocuğun çizdiği insan resmi ile zeka düzeyinin tespit edilebildiği özel bir test yöntemidir.
 • FROSTIG GELİŞİMSEL-GÖRSEL ALGI TESTİ

 • 0 ay – 6 yaş arasındaki çocuklarda uygulanır.
 • Algı ve okul olgunluk testidir.
 • FROSTIG, çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olur ve çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçer.
 • BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ

 • 8 yaş üzeri bireylere uygulanır.
 • Dikkat ve algı testidir.
 • BENTON, bireyin dikkat, algı ve bellek düzeyini ölçer.
 • RESİM ÇİZ TESTLERİ

 • 3 yaşından itibaren bütün çocuklara uygulanır.
 • Başta duygu durum olmak üzere, dikkat, benlik algısı, sosyal algı ve akademik performans algıyı ölçer.
 • Cümle Tamamlama Testi (Beier)

  Duygu Durumu Ölçekleri