OYUN TERAPİSİ

ÇOCUK MERKEZLİ OYUN TERAPİSİ

Oyun tüm çocukların vazgeçilmezidir. Yetişkinler için konuşmak neyse, çocuklar için de oynamak odur. Çocuklar oynayarak kendilerini ifade edeler, oynayarak rahatlarlar, oynayarak gelişirler.

Çocuklar oyunu dilleri, oyuncakları ise kelimeleri olarak kullanırlar. Bu nedenledir ki, çocuklarda bulunan davranış ve psikolojik problemlerin çözülmesinde oyun sıklıkla kullanılmaktadır.

Oyun Terapisi, çocukların yaşadıkları davranışsal, bilişsel ve duygusal alanda meydana gelen problemlerin oyun yolu ile iyileştirilmesidir. Oyun terapisi çocuklarda görülen psikolojik rahatsızlıkların çözülmesinde kullanılan yaygın bir terapi yöntemidir.

Etkili olduğu konular arasında kaygı, korku, yas, takıntı, agresyon, parmak emme, tırnak yeme, alt ıslatma, kardeş kıskançlığı bulunmaktadır.

Alanımda hizmet verdiğim oyun terapileri:

🔺Çocuk Merkezli Oyun Terapisi

🔺 Çocuk-Ebeveyn İlişki Terapisi👉🏼 orijinal adıyla Filial Terapi

🔺 Gelişimsel Oyun Terapisi (GOT)

🔺 Dışa vurumcu Sanat Terapisi

🚩 Oyun Terapisi Hangi Durumlarda Kullanılır?

🔺 Depresyon
🔺 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
🔺 Kaygı Bozuklukları
🔺 Çocukluk korkuları (yalnız kalma, karanlık, hayvan korkusu)
🔺 Uyku Bozuklukları
🔺 Beslenme Problemleri
🔺 Alt Islatma, Dışkı Kaçırma
🔺 Tırnak Yeme, Parmak Emme
🔺 Kardeş Kıskançlığı
🔺 Öğrenme Güçlüğü
🔺 Davranış Bozukluğu
🔺 Kayıp, Travma
🔺 Anne-Baba Ayrılığı
🔺 Aile İçi Şiddete Maruz Kalmış Çocuklar
🔺 Otizm Oyun Terapisi’nden yararlanabilirler.

ÇOCUK – EBEVEYN İLİŞKİSİ TERAPİSİ (ÇEİT) – FİLİAL TERAPİ

Çocuk-Ebeveyn İlişkisi üzerine odaklanan bir oyun terapisi yaklaşımı olan ÇEİT- Filial Terapi : 40’dan fazla çalışma ile çocuk akıl ve ruh sağlığına dair birçok konuda etkinliğini ortaya koyan, oyun terapisi temelli ebeveyn eğitim modelidir.

• Filial Terapi Eğitimiyle: Ebeveyn ile çocuk arasındaki iletişim boşluğuna köprü kurulur.

• 3-12 yaş arasında Normal ve Duygusal rahatsızlığı, özgüven, zorbalık sorunları olan çocuklara uygulanır.

GELİŞİMSEL OYUN TERAPİSİ

• Gelişimsel Oyun Terapisi (GOT), V.Brody tarafından geliştirilmiş, terapist tarafından yönlendirilen bir oyun terapisidir.

• Temelinde çocuğun dokunma yoluyla iyileştirilmesi vardır.

• Terapist çocukla dokunma merkezli çeşitli oyunlar oynar.

• Oyuncak yoktur, sadece dokunma içeren oyunlar vardır. (Dokunma oyunları çocuğun cinsel bölgeleri hariç tüm vücudunu kapsar.)

• GOT dokunma üzerine kurulu oyunlardan oluştuğu için tüm çocuklar için faydalıdır.

• Bağlanma ve ilişki sorunu olan çocuklarda kullanılır.

• Kötü dokunma geçmişi olan (şiddete, cinsel tacize uğramış) ve yanında yeteri kadar dokunulmayan (hiperaktif, ihmal edilmiş, yıkıcı davranış bozuklukları olan) çocuklarda da etkili olarak kullanılır.

•Otizm gibi yaygın gelişimsel bozukluklar da ve psikotik çocuklarda da oldukça etkili bir terapi yöntemidir.

KUM TEPSİSİ TERAPİSİ

Kum Terapisi kökenlerini Jung ekolünden alan, Dora Kalff tarafından geliştirilmiş analitik bir oyun terapisidir.

Çocuk, ergen ve yetişkinlerde kullanılır. Terapi iki adet kum tepsisi ve yüzlerce minyatür ile yapılır.

Danışan dilediği tepsiyi seçer ve minyatürleri kullanarak kum üzerinde bir sahne oluşturur.

• KTT 8 yaş ve üzeri çocuklarda kullanılan bir terapidir.

• KT depresyon, öfke, kaygı, travma gibi birçok sorununda etkilidir.

• KTT birçok diğer terapi yaklaşımlarına entegre olarak kullanır.

• KTT çocuk her hafta minyatürlerle kumda bir sahne oluşturur ve bu sahne üzerine çocukla konuşulur, çalışılır.

SANAT TERAPİSİ

Sanat terapisinde, sözel olarak ifade edilemeyen birçok duygu ve düşüncenin dışavurumu kolaylaşır.

Danışan, bilinçdışı düzeyde taşıdığı bilgilere ulaşır ve kendi içindeki kaynakların farkına varır.

• 8 yaş üzeri çocuklarda ve yetişkinlerde kullanılır.

• ST birçok ekolle entegre olarak kullanılanılır.